نوشته‌ها

سالن زیبایی شهرک ابوذر | 09999890774

سالن زیبایی شهرک ابوذر

 

موهای خود را به ۴ قسمت تقسیم کنید: از وسط پیشانی تا پشت گردن و از گوش تا گوش.
از منطقه‌ای شروع کنید که در آن درصد موهای سفید بالاترین است.

از محصول به بخش‌های نازک استفاده کنید و مراقب باشید که با هم تداخل نداشته باشید

سالن زیبایی در شهرک ابوذر

موهایش که قبلا رنگ داشت. زمانی که برنامه تکمیل می‌شود،

محصول باید به وضوح روی موها قابل‌مشاهده باشد.

۱ اعمال به میانه طول و پایان دادن به اجتناب از ناحیه ریشه

و فرآیند برای ۵ دقیقه. در طول پردازش پنهان نشوید.
۲ اعمال روی ناحیه ریشه و فرآیند برای  بیشتر.

سالن زیبایی محدوده شهرک ابوذر

زمان پردازش کلی:
با حرارت ملایم
۱ اعمال به میانه طول و پایان دادن به اجتناب از ناحیه ریشه و فرآیند برای ۵ دقیقه.
۲ اعمال روی ناحیه ریشه و فرآیند برای  بیشتر.
در طول پردازش پنهان نشوید.

سالن اپیلاسیون شهرک ابوذر

زمان پردازش کلی:
تار مو: اولین کاربرد زمانی وقتی
این روش کاربرد باید با هر سایه‌ای که هدف آن روشن کردن رنگ طبیعی است، استفاده شود.
بدون حرارت
۱ اعمال فشار به وسط و انتهای آن، تنها ۳ تا ۴ سانتی متر

بر روی ریشه دست‌نخورده باقی می‌ماند. فرآیند
۲، باقیمانده محصول را به ریشه‌ها و فرآیند برای  دیگر اعمال کنید.

مرکز اپیلاسیون شهرک ابوذر

در طول پردازش پنهان نشوید.
کل زمان پردازش

۱ اعمال فشار به وسط و انتهای آن، تنها ۳ تا ۴ سانتی متر

بر روی ریشه دست‌نخورده باقی می‌ماند. فرآیند
۲ استفاده از باقیمانده محصول تا ریشه‌ها و فرآیند برای  بیشتر
در طول پردازش پنهان نشوید.
کل زمان پردازش
: کاربرد دوباره – لمسی
بدون حرارت

مرکز تخصصی اپیلاسیون شهرک ابوذر

به اندازه کافی محصول مخلوط کنید تا بتوانید کل موهای خود را به کار ببرید.

رنگ تازه را برای برنامه تا میانه طول و انتهای آن مخلوط نکنید.
۱ اعمال تنها به .
۲ با استفاده از همان ترکیب، در طول نیمه میانی اعمال می‌شود

مرکز کاشت ناخن شهرک ابوذر

و برای ۵ دقیقه بیشتر طول می‌کشد. این زمان انعطاف‌پذیر است
تا محو شود. زمان توسعه کاهش‌یافته یا تمدید شده ممکن است مورد نیاز باشد.
در طول پردازش پنهان نشود