نوشته‌ها

سالن زیبایی ظفر

سالن زیبایی ظفر | 09999890774

سالن زیبایی ظفر

سالن زیبایی ظفر

سالن زیبایی ظفر

اگر با شما تماس بگیرید، ممکن است بعدا برای بررسی صحت

و دقت مورد مصاحبه قرار بگیرید.
داده‌ها و آنالیز. دومین مصاحبه کوتاه ضبط خواهد شد.

نوارها رونویسی خواهد شد
توسط محقق پس از نسخه‌برداری (در عرض یک ماه)پاک می‌شود.

سالن زیبایی در ظفر

مصاحبه
تا زمانی که برنامه شما اجازه می‌دهد اجرا می‌شود.
ریسک‌هایی
خطرات این مطالعه بسیار حداقلی هستند.

در حالی که در این مطالعه شرکت می‌کنید ممکن است تجربه کنید
ممکن است برای فاش کردن اطلاعات در طی یک مصاحبه ناراحتی داشته باشید.
مزایا

سالن زیبایی محدوده ظفر

اگر تصمیم بگیرید که در این مطالعه شرکت کنید

هیچ منفعت مستقیمی برای شما نخواهد بود. امید است که
اطلاعات به‌دست‌آمده در این مطالعه از شکاف درک

در مورد آمریکایی آفریقایی پر خواهد شد.
زنان و استفاده از محصولات آرایشی. این اطلاعات ممکن است

به مطالعات آینده منجر شود.

سالن اپیلاسیون ظفر

نیازها و اولویت‌های دیگر زنان آمریکایی آفریقایی است.
هزینه و غرامت
شرکت کنندگان برای شرکت در این مطالعه با یک کارت هدیه ۵ میلیون‌دلاری،

جبران خواهند شد.
آن‌ها را برای شرکت در این مصاحبه صرف کنند. سالن زیبایی

هیچ غرامت دیگری قانونی نخواهد بود.
مشارکت شما در این مطالعه کاملا داوطلبانه است

و ممکن است از شرکت در این تحقیق خودداری کنید.

مرکز اپیلاسیون ظفر

در هر زمانی این مطالعه را ترک کنید. شما ممکن است

از هر سوالی که نمی‌خواهید پاسخ دهید صرف‌نظر کنید و ممکن است توقف کنید.
در هر زمانی به سوالات پاسخ می‌داد. شما ممکن است

تصمیم بگیرید که در این مطالعه شرکت نکنید و یا این مطالعه را ترک کنید

مرکز تخصصی اپیلاسیون ظفر

به هر دلیلی، بدون جریمه.
توافق محرمانه
سوابق شناسایی شرکت کنندگان محرمانه نگه‌داشته خواهد شد

و به طور عمومی ساخته نخواهد شد.

مرکز کاشت ناخن ظفر

در دسترس است. برای اطمینان از محرمانه بودن اقدامات زیر صورت خواهد گرفت:
یک نام کد تعیین کنید که به صورت فرم و در گزارش‌ها

به جای نام واقعی آن‌ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت.