نوشته‌ها

سالن زیبایی اقدسیه | 09999890774

سالن زیبایی اقدسیه

لولایت و هایلایت فک
از زیر فک تان تا خط فک از سایه های تیره تر استفاده کنید
برای اینکه خط دیده نشود می توانید آرایش
با استفاده از قلم مو فک و گردن را برس بزنید

تا یکدست دیده شود بالای خط فک را معمولاً هایلایت باعث می‌شود

سالن زیبایی در اقدسیه

تا زیبایی فک شما دو برابر شود
اما برای چانه هرگز عمل هایلایت و برجسته کردن را انجام ندهید
چرا که اگر شما آن را هایلایت کنید باعث می شود سالن زیبایی

تا شما بزرگتر دیده شود و همچنین کشیدگی

سالن زیبایی محدوده اقدسیه

آن به صورت جلو بیشتر می شود
نکات اصلی در گریم صورت
گریم صورت باعث می‌شود تا و ایرادات صورت خود را بپوشانید
برای این کار لازم است از رنگ هایی که صورت شما تیره تر

و رنگهای سه درجه از صورت شما روشن هستند

سالن اپیلاسیون اقدسیه

و انتخاب کنید که باطری روشن کردن صورت خود می توانید
تمام پایه صورت خود را بپوشانید
برای کسانی که پیشانی بلند دارند آرایشگاه زنانه

درگیری می‌توانند خط رویش موهای خود را تیره کند

مرکز اپیلاسیون اقدسیه

که این کار باعث می‌شود تا از بلندی پیش‌بینی آن‌ها کاسته شود
و کسانی که پیشانی کوتاه دارند باید برای این که بتوانید
با استفاده از شانه خود را بلندتر و نرمال نشاندن

خط رویش موهای خود را باید هایلایت و برجسته تر کند

مرکز تخصصی اپیلاسیون اقدسیه

ی که پیشانی پهن دارند باید برای این که پیشانی نرمال
را برای خود ایجاد کنند می‌توانند
از رنگ‌های تیره در قسمت خود روشن کند
و همچنین کسانی که پیشانی باریک دارند
برای این کار می‌تواند قسمت گیجگاهی را با استفاده

از رنگ‌های روشن انجام داده تا پیشانی آن‌ها نرمال تر جلوه دهد

مرکز کاشت ناخن اقدسیه

کسانی که صورت کشیده ای دارند
برای اینکه از کشیدگی صورت خود به کاهش نمی توانند
از اعضای خارجی زیر گیجگاه را از رنگ‌های تیره استفاده کنند
این کار باعث می‌شود تا از کشیدگی صورت آنها
کاسته شود و کسانی که صورت پهن در آن برای اینکه
صورت آن‌ها کمتر شود قسمت داخلی خود را از رنگهای تیره استفاده کنند