نوشته‌ها

سالن زیبایی قیطریه | 09999890774

سالن زیبایی قیطریه

در نظر داشته باشید که استفاده از سایه های تیره باعث می شود
تا چشم های شما کوچکتر و سایه های روشن چشم های
شما را در سطح جلوه می‌دهند آرایش

پس برای اینکه چشم‌های شما درسته جلوه دهد

سالن زیبایی در قیطریه

از سایه های تیره استفاده کنید
اما اگر تنها از سایه های تیره استفاده کنید
نه تنها سایه خوبی نخواهد داشت بلکه باعث می‌شود
تا سن شما را بیشتر از حد نشان دهد سالن زیبایی

برای این کار از نظر ترکیب سایه ها استفاده کنید

سالن زیبایی محدوده قیطریه

سایه های تیره را برای استفاده کنیم
و از رنگ های متوسط به قسمت پایین پرید
و از رنگ های تیره برای گوشی خارجی استفاده کنید

و حذف خط این سایه ها را با استفاده از ترکیب آنها  کنید

سالن اپیلاسیون قیطریه

تا حالت زیبایی به خود بگیرد
اگر پلک های بالا را سیاه کنید باعث می‌شود
تا چشم های شما درشت تر جلوه دهد آرایشگاه زنانه
اما اگر برعکس پلک بالا پایینش خود را سیاه کنیم

باید می شود تا چشم های شما کوچکتر دیده شوند

مرکز اپیلاسیون قیطریه

می توانید برای قسمت پلک های پایین از مداد چشم
روشن و قسمت پایین پلک چشم بکشید
برای سایه چشم حتما از سایه های رنگی استفاده کنید
تا نگاه هر بیننده به سمت چشم هایش برای همه می توانید

برای پایین پله ها از رنگ های روشن و برای بالای پلک

مرکز تخصصی اپیلاسیون قیطریه

از رنگ‌های تیره استفاده کنید
ابرو که قسمت اصلی صورت می باشد
و به نوعی چشم ها را قاب گرفتم باید به ابرو های خود با توجه
به چهره خود حالت دهید و با استفاده از مداد
و سایر قسمت های خالی را پر کنید و مرتب تر نشان دهید

آرایش صحیح چشمها و ابرو ها باعث می شود

مرکز کاشت ناخن قیطریه

تا چشم های شما درشت تر نشان داده شوند
ارایش چشم ها باعث می شود تا شما بتوانید
آرایش زیبایی داشته باشه چرا که راه ورود
به قلب انسان ها چشم ها می باشند
آرایش چشم و صورت بسیار مهم است