نوشته‌ها

سالن زیبایی سازمان برنامه | 09999890774

سالن زیبایی سازمان برنامه

سالن زیبایی سازمان برنامه

سالن زیبایی سازمان برنامه

نکته: استفاده از نوک سفید بر روی یک رنگ صورتی
پایه و اساس به شما اطمینان می‌دهد که برس جزئیات این کار را نمی‌کند آرایش
لایه اصلی را در طول این قسمت از بین ببرید.
قدم اصلاح.

سالن زیبایی در سازمان برنامه

۷. به پنج میخ و درمان مراجعه کنید سالن زیبایی
هر یک به مدت یک دقیقه

لامپ . انجام ندهید
حذف فیلم برتر بعد از
و میخ‌ها را از روی میز برداشت.

حذف از :
مرحله ۱:
برند

سالن زیبایی محدوده سازمان برنامه

حذف
۱. از مشتری بخواهید آن‌ها را بشوید
با آب و صابون به دست
و حوله را خشک کنید.
۲. ماساژ را به داخل بدن ماساژ دهید
دستان مشتری برای پاک‌سازی پوست
۳. هر انگشت را با یک

الف پنبه را روشن کنید.

سالن اپیلاسیون سازمان برنامه

دفترچه خاطرات را روی میز گذاشتم.
فویل پلاستیکی
با .
ب را در انگشت بگذارید.
در حالی که لبه سبد پنبه ایستاده بود
در زیر لبه امتداد
از میخ.
c. “پد پنبه” را جابجا کنید.

مرکز اپیلاسیون سازمان برنامه

بالای میخ.
د. فویل پیچ دار
دور انگشت بگذارید،
اطمینان حاصل کنید که جای راحت و راحت است.
e. رو به رو فشار دهید.
فویل پیچ خورد تا امن شود.
۴. دستمال را رها کنید
انگشت خود را به انگشت کنید

مرکز تخصصی اپیلاسیون سازمان برنامه

که براساس آن زمان تعیین‌شده براساس
“لباس مخصوص”
در طی برنامه کاربردی.
اضافه کردن مجدد و حذف کردن مکرر

مرکز کاشت ناخن سازمان برنامه

۵. هر انگشتش را می‌گیرد و فشار خفیفی را اعمال می‌کند.
با ناخن.
۶. در صورت لزوم، به آرامی کنار بروید
هر محصول باقی مانده با یک
چوب در
جهت رشد صفحه میخ.
مواظب باش .

کلینیک زیبایی سازمان برنامه

لایه‌های سطحی جهان
صفحه ناخن طبیعی.
۷. میخ را با یک تکه مالش دهید
یک بسته عاری از پلاستیک، یک بسته عاری از نوار
اشباع‌شده با
باقی مانده را حذف کنیم.