نوشته‌ها

سالن زیبایی آیت الله کاشانی

سالن زیبایی آیت الله کاشانی | 09999890774

سالن زیبایی آیت الله کاشانی

سالن زیبایی آیت الله کاشانی

سالن زیبایی آیت الله کاشانی

زمانی که از بر روی ناخن‌های مصنوعی استفاده می‌کنید،

باند باند پس از سوهان کشیدن مورد استفاده قرار می‌گیرد.
سطح میخ و & اصلی لازم نیست. آرایش

فرمول غیر اسیدی این است که
به ناخن طبیعی و بافت اطراف آن آسیب نزنید

سالن زیبایی در آیت الله کاشانی

” اولین رنگ را به طور تصادفی به میخ خود بمالید.

سپس رنگ دوم را به مناطق دیگر اعمال کنید. سالن زیبایی

۲ رنگ را به هم بزنید و میخ را ۲ دقیقه در نور UV ترکیب کنید
این مراحل را دوباره تکرار کنید و میخ را برای ۲ دقیقه دیگر درمان کنید.

نوارهای نازکی با برس با ژل سفید افراطی درست کنید.

چند نقطه را با هم قرار دهید

سالن زیبایی محدوده آیت الله کاشانی

ابزار . یک میخ را به مدت ۲ دقیقه در نور UV درمان کنید.

جای خود را با

قرار دهید و خطوط برق را بین خطوط سفید قرار دهید.

بگذارید این کار خشک شود و تمام شود
میخ با ژل بالا. این را به مدت ۲ دقیقه در نور UV درمان کنید

سالن اپیلاسیون آیت الله کاشانی

محصولات: آمال یا آرنج  انفجار صورتی، ژل سفید، ، کرم بالا، کرم بالا

پس‌زمینه را با سیاه ایجاد کنید.

برای ۲ دقیقه در نور UV درمان کنید. نیم‌تنه دوم خود را بمالید

اما درمان نکنید. یک قطره درشت از رنگ‌های سفید شدید در جای خود قرار دهید
وسط میخ با استفاده از ابزار

. خطوط نازک را از وسط با استفاده از برس بکشید

اجازه دهید ناخن به مدت ۲ تا ۳ دقیقه التیام یابد. میخ را با بالا بپوشانید
ژل. یک سنگ  آبی را برای انتخاب مرکز ستاره چسب درست کنید.

مرکز اپیلاسیون آیت الله کاشانی

چسب دور گرد اطراف آن را برای ۲ تا ۳ کت در تابستان چسب درست کنید.

هر لایه ۲ دقیقه را در نور UV درمان کنید.

چند قطره از بلک اصلی در مقاله قرار دهید. ایجاد برگ‌ها و خطوط
با برس . با برگ در وسط شروع کنید.

بگذارید ۱۰ ثانیه درمان شود. یک قطره روغن زیتون روی هر برگ قرار دهید.

قطره‌ای در برگ را با آن تقسیم کنید.
یک و اجازه دهید آن را برای ۱۰ ثانیه درمان کنیم.

مرکز تخصصی اپیلاسیون آیت الله کاشانی

از هایلایت ها با و درمان برای ۱۰ ثانیه استفاده کنید. با برس و پایه
به لک. از ابزار برای قرار دادن چند نقطه در مرکز

و درست کنار برگ‌ها با استفاده از لک اصلی استفاده کنید.

مرکز کاشت ناخن آیت الله کاشانی

بگذارید ۱۰ ثانیه درمان شود. کمی از این نقاط را روی آن اعمال کنید
قلب با و درمان را به مدت ۲ دقیقه در نور UV درمان کنید. میخ را با ژل بالا ببندید.

کلینیک زیبایی آیت الله کاشانی