نوشته‌ها

کاشت ناخن در اشرفی اصفهانی | 09999890774

کاشت ناخن در اشرفی اصفهانی

منبع تغذیه به سیم کروم نیکل متصل شده‌است. ساعت ۴.۰۷ شروع شد.
و به تدریج تا  افزایش می‌یابد. هر بار که ولتاژ بود، سالن زیبایی
افزایش این سیستم به تعادل رسید و دما تمام شد.
ضبط شد. مقاومت اندازه‌گیری شده بود، که بسیار نزدیک به بود. آرایش

آرایشگاه زنانه در اشرفی اصفهانی

پیش‌بینی کرد. شکل ۲۹، دماهای پایه و نوک of را نشان می‌دهد.
ولتاژ افزایش‌یافته بود. همچنین مقادیر دما پیش‌بینی‌شده توسط معادله ۹ را نشان می‌دهد.

لیفت مژه در اشرفی اصفهانی

دمای پایه و دمای واقعی پایه. اولی این است که نوار
در تحلیل انتقال حرارت اولیه گنجانده نشده است. دوم اینکه پیش‌بینی می‌شود
مشخصه‌های انتقال حرارت هنوز هوا را تغییر می‌دهند. از زمانی که دما به ۸۰ درجه سانتیگراد رسید،

لیفت ابرو در اشرفی اصفهانی

حداکثر درجه‌حرارت مجاز، در دمای ۱.۴  تصمیم گرفته شد که دستگاه در  اجرا شود.
در طرف امن. همچنین حداکثر درجه‌حرارت به ۲۷ درجه سانتیگراد، ۲ درجه رسید.

با کمی فاصله از من قطع می‌شود.
زیر حداکثر درجه‌حرارت مجاز. بنابراین این نکات نباید پوست سر را بسوزانند.

میکروبلیدینگ ابرو در اشرفی اصفهانی

برای تست کردن قلم‌مو بر روی افراد، یک دسته باید
چون یک عایق خوب است و بنابراین می‌ماند
برس را با دسته متصل

آخرین مرحله قبل از آزمایش بر روی افراد، انجام یک تست حرارتی دیگر برای اطمینان از
که محصول در امان است. این برس به منبع تغذیه با ۱.۳۵ V و ۱.۳۵ بسته شد

میکروپیگمنتیشن در اشرفی اصفهانی

A و سپس دما در پایه هر دقیقه ثبت می‌شد. بعد از حدود ۱۲ سال
زمان شروع به کمی گرم‌تر از زمانی بود که مورد نظر بود. در این نقطه قدرت
به ارزش ۲۰.۸ V و ۱.۳ A کاهش یافت. این سطح از قدرت، دما را ثابت نگه می‌داشت

خدمات زیبایی در اشرفی اصفهانی

ده دقیقه دیگر. این نتایج در شکل ۳۱ نشان‌داده شده‌است. مجموعه کاملی از داده‌ها
که در ضمیمه ج نشان‌داده شده‌است.